Voa panta ns. rättimalli (ainoa kestäväksi todettu) uusi malli paksu

35,00 €